[Open Access] Kagawa et al., 1997, Fisheries Science

Nhấn https://doi.org/10.2331/fishsci.63.365 đường dẫn để mở nguồn.