โครงสร้างหัวข้อ

 • LASBOS Moodleの著作権処理

 • 著作権および二次利用

 • 論文・書籍の転載

  • Bioscientifica แหล่งข้อมูล 241.3กิโลไบต์ PDFドキュメント Uploaded 2/07/2020 20:40
  • American Geophysical Union แหล่งข้อมูล 295.7กิโลไบต์ PDFドキュメント Uploaded 2/07/2020 20:59
  • 日本海洋学会 แหล่งข้อมูล 290.9กิโลไบต์ PDFドキュメント Uploaded 2/07/2020 21:22
  • 転載許諾申請書 แหล่งข้อมูล 30กิโลไบต์ Wordドキュメント Uploaded 2/07/2020 21:24
  • Oxford Academic แหล่งข้อมูล 272.6กิโลไบต์ PDFドキュメント Uploaded 2/07/2020 21:46
  • [参考] 著作権処理用出版社リスト แหล่งข้อมูล 16.8กิโลไบต์ Excel 2007スプレッドシート Uploaded 12/01/2021 17:14
 • 転載または引用した論文・書籍の表記

 • 写真・動画の著作権

 • 画像素材の著作権